Søg
Avanceret søgning.
10-08-2010 22:36:25

Advarsel

Advarsel.

Modelvåbenfabrikanten oplyser at:

Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for forkert anvendelse af deres artikler.

Alle artikler er produceret af Denix har udelukkende dekorative foremål for øje.

Firmaet tager derfor ikke ansvar for forkert anvendelse, ulovlige handlinger, manipulation eller. lign.

Kopierne af stikvåben er uskarpe og affyringsvåben mangler med overlæg den rette mekanisme til at kunne affyres.

Alle artikler er tænkt som ufarlige fuld størrelses model- og dekorationsvåben for samlere.

Alle dekorationsvåben er tiltænkt privat anvendelse eller udstilling, men kan dog anvendes til teater og træningsformål. Men anvendelse bør ifølge fabrikken altid ske under voksent opsyn.

Våbnene må ikke bæres på gaden, rettes mod nogen eller gemmes på personer eller efterlades ansvarsløst i køretøjer.

Efterlad aldrig våbenene uden opsyn hvor der er børn eller andre der måtte anses at kunne komme til skade hermed.

Lad ikke børn og mindreårige lege med modellerne, det er ikke et legetøj og kan ved forkert anvendelse forårsage skade, - man kan få noget i klemme eller tabe våbnet, - de fleste modeller falder tungt.

Peg aldrig på andre; heller ikke selv om dette er ment som en joke. Det kan være årsag til unødig uro og medføre anmeldelse for trusler.

Undgå at affyre våbnet tørt, da dette kan medføre skade på våbnet.

For at undgå mekaniske fejl sørg for at modellen holdes ren og let smurt, - overfladeoliering kan gøres med almindelig våbenolie uden opløsningsmidler, - den klassiske 4-kantede dunk er fin.

Firmaet sympatiserer på ingen måde med; nazister, fascister eller andre neo-politiske militariske partier. Alle replika har udelukkende det historiske formål for øje.

(frit oversat)
Denix S.A.

PUBLICER

Se andre produkter af samme mærke

Velkommen til Arms Gallery´s web-katalog · Kraftig luftpistol (212 m/sek) 1.399,- · Ny lov om knive er trådt i kraft og mange nye spændende modeller og masser af klassikere · Kraftige luftvåben uden våbentilladelse · Besøg butikken · Demo og brugte våben frasælges · Svampeknive · Tools fra 99,- · Knive fra 49,- · Kvalitets el-air-soft-guns kit fra 999,- · Handsker fra 149,- · Rigtige beskyttelsesmasker fra 199,- · Børnebuegrej · Paintball komplet kit til 2 personer 1.998,- · Gerberknive · Clock gaspistol, pakkeløsning 1.400,- · Lovlige 4,5 mm luftvåben · MagLite store lygter, D-cell udgår · Lovlige-foldeknive · Cold Steel · Ka-Bar · SOG · C.R.K.T. ·