Søg
Avanceret søgning
 
24-02-2020 17:24:43

§ Tillæg til bekendtgørelse om våben, ammunition mv, sikkerhedsveste

Denne side var aktuel ved lovens ikraftræden 1/4-2019, - nedenstående skal ses som vejledning, - vil du kende den nyeste og senest specifikke lov, - søg dag i f.eks www.retsinformation.dk

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1452 af 8. december 2017, bekendtgørelse nr. 1750 af 26. december 2017, bekendtgørelse nr. 777 af 12. juni 2018, bekendtgørelse nr. 961 af 28. juni 2018, bekendtgørelse nr. 1100 af 21. august 2018, bekendtgørelse nr. 1132 af 12. september 2018 og bekendtgørelse nr. 1699 af 20. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1 og 3-5, § 1 a, § 2, stk. 1 og 2, § 2 a, stk. 3 og 5, § 2 b, § 2 c, stk. 1, § 2 e, § 2 g, § 2 h, stk. 2, § 3, stk. 1-3, § 4, § 4 a, § 4 b, § 6, stk. 1 og 5-8, § 6 a, stk. 1, § 6 b, stk. 3, § 9, stk. 2, og § 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 431 af 1. maj 2013, lov nr. 1623 af 26. december 2013, lov nr. 552 af 2. juni 2014, lov nr. 733 af 25. juni 2014, lov nr. 736 af 25. juni 2014, lov nr. 376 af 27. april 2016, lov nr. 1681 af 26. december 2017, lov nr. 712 af 8. juni 2018, lov nr. 1546 af 18. december 2018 og lov nr. 167 af 27. februar 2019 og § 40, stk. 5, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019, fastsættes:«

2. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »og § 52, stk. 1« til: », § 52, stk. 1, og § 53 a, stk. 1«.

3. Efter § 53 indsættes før overskriften før § 54:

»Registrering af sikkerhedsveste

§ 53 a. Personer, der bærer sikkerhedsvest på offentligt tilgængelige steder, skal forud herfor anmelde til politiet at være i besiddelse af en sikkerhedsvest.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter veste, der anvendes til at beskytte bæreren mod angreb, såsom skud- og/eller stiksikre veste. Veste, der kan anvendes til at beskytte bæreren mod angreb, men som bæres i forbindelse med sportsarrangementer, konkurrencer eller som udklædning eller lignende, omfattes ikke af stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for militære myndigheder omfattet af § 8 i lov om våben og eksplosivstoffer m.v. eller personer, der bærer sikkerhedsvest i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, herunder myndighedspersoner, autoriserede dørmænd, autoriserede vagter, forhandlere af sikkerhedsveste o.l.

§ 53 b. Anmeldelse til politiet efter § 53 a, stk. 1, skal angive navn og personnummer på anmelderen. Har anmelderen ikke et personnummer, skal anmeldelsen i stedet angive navn og fødselsdato.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 omfatter samtlige anmelderens sikkerhedsveste uanset antal. Personer, der har anmeldt besiddelse af en sikkerhedsvest til politiet, skal ikke på ny anmelde at være i besiddelse af en sikkerhedsvest ved erhvervelse af yderligere sikkerhedsveste.

Stk. 3. Anmelderen får en kvittering for anmeldelsen, der på forlangende skal forevises politiet.

Stk. 4. Anmelderen kan til enhver tid anmode om at registreringen hos politiet om besiddelse af en sikkerhedsvest slettes.«

4. I § 59, stk. 1, indsættes efter »§ 52«: », § 53 a, stk. 1, § 53 b, stk. 3«.

5. I § 59 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 53 a, stk. 1, skal det særligt anses for skærpende, at den pågældende tidligere er idømt en ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 eller 2, eller §§ 123, 216, 237, 244-246, 266 eller 288.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Justitsministeriet, den 27. marts 2019

Søren Pape Poulsen

Denne side var aktuel ved lovens ikraftræden 1/4-2019, - ovenstående skal ses som vejledning, - vil du kende den nyeste og senest specifikke lov, - søg dag i f.eks www.retsinformation.dk

Varenr: § om lovgivningen

Velkommen til Arms Gallery´s web-katalog  - vi leverer dag til dag med GLS - forudbestilte varer kan hentes i eller foran butikken (click-n-collect)  ·  Hold afstand  ·  Kraftig luftpistol (212 m/sek) 1.499,-  ·  GI Sportz Paintball  ·  Nite Core lygter  · Enhåndsbetjente foldeknivsmodeller og masser af klassikere er tilbage  ·  Kraftige luftvåben uden våbentilladelse  ·   Svampeknive  ·  Tools fra 99,-   ·   Tippmann  ·  Knive fra 49,-  ·  Kvalitets air-soft-guns kit fra 999,-  ·  Paintball  ·  Empire Paintball ·  Handsker fra 149,-  ·  Rigtige beskyttelsesmasker fra 299,-  ·  Børnebuegrej  ·   Paintball komplet kit til 2 personer Før 1.998,- Nu kun 1.666,-  ·  Glock gaspistol, pakkeløsning 1.800,-  ·  Lovlige 4,5 mm luftvåben  ·  Luftpistoler  ·  Luftrifler  ·  Håndjern   ·   Pusterørs sæt fra 179,-   ·   Hardball   ·   Åbent alle hverdage fra 11 - 18 og lørdage fra 11 - 14 (Lukket søn- og helligdage)  ·  Buegrej til private, ryttere, eventfirmaer, jægere og fiskeri  ·  Camouflage net i metermål  · Warrior Assault Systems  ·  Airsoft Specialist  ·  Taktisk udstyr, bælter, tasker, lommer, veste, lygter, specialværktøjer  ·  Kanoner i mange størrelser og typer  ·  1000 knive udstillet i butikken  ·  LaserTag------*, professionelt udstyr til udlånsbrug på baner  ·  BowTag udstyr til skoler, fritidshjem, eventfirmaer, skydebaner   ·   Softair   ·   Lygter   ·   Beskyttelsesmasker og andet sikkerhedsudstyr   ·   Stokke til vandring, spadseretur og kirkebrug   ·   Overskudsvarer   ·   Sværd   ·   Sabler   ·   Udlejning af udstyr til teater, film og foto   ·   Vagtudstyr   ·   Håndjern   ·   Værksted   ·   Våbenolie, fedt og andre plejemidler   ·   Økser   ·   Leatherman Tools   ·   Heckler & Koch Softair   ·   Knive   ·   Colt   ·   Ruger   ·   Walther   ·   Smith & Wesson   ·   Swissarms   ·   JT paintball   ·   NiteCore   ·   Peberspray imod særlig våbentilladelse  ·  Elite Force  ·