Søg
Avanceret søgning
 
10-10-2017 02:08:53

Paintball og våbencirkulæret

Luft- og Co2drevne paintballvåben må købes, overdrages, transporteres, benyttes og anvendes af personer over 18 år. Personer over 16 år må benytte og anvende Co2- og luftdrevne paintballvåben, - med forældre eller værges skriftlige tilladelse.

Personer over 16 år kan hos politiet ansøge om tilladelse til at måtte; få overdraget, transportere, benytte og anvende; paintballvåben.

Man må skyde med paintballvåben på privat område, ejer man ikke selv grunden, skal man have ejerens skriftlige tilladelse. Man må ikke forstyrre den offentlige orden (Larme, genere og skyde over grænsen for ens egen grund) og man må ikke skade andre eller deres ejendom.

Man må ikke skyde, der hvor posten kommer. Paintball baner og paintball skydeterræner, - skal godkendes af Justitsministeriets skydebanesagkyndig.

For ikke at genere andre mennesker, skal paintballvåben ALTID transporteres skjult i; kasse, taske eller foderal.

Uddrag af Cirkulære om våben og ammunition mv. Nr. 9 af 1. Februar 2013:

Kapitel 3 Paintballvåben, hardballvåben og overlevelsesspil:

§ 21. Paintballvåben og hardballvåben, der anvender luft eller kulsyre som drivmiddel, er ikke omfattet af forbuddet i våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1, jf. lovens § 1, stk. 2, litra a og b. Ammunition til paintballvåben bestående af en skal af gelatine mv., der indeholder farvestof, og ammunition bestående af massiv blød gummi, er ikke omfattet af våben- og eksplosivstofloven. Tilsvarende gælder for ammunition til hardballvåben bestående af hård plastik. Kulsyrebeholdere og kulsyrepatroner er ikke omfattet af våben- og eksplosivstofloven.

Stk. 2. Tilladelser til paintballvåben og hardballvåben, der anvender andet end luft eller kulsyre som drivmiddel, gives uden begrænsning i antal.

§ 22. Enhver, der er fyldt 18 år, kan gives våbentilladelse til paintball- og hardballvåben, der anvender andet end luft eller kulsyre som drivmiddel.

Stk. 2. Medlemmer af paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger, der er under 18 år, kan gives våbentilladelse til paintballvåben og hardballvåben i overensstemmelse med bestemmelserne i § 16.

§ 23. Til personer eller selskaber mv., der på kommerciel basis driver overlevelsesspil, kan der gives våbentilladelse til paintballvåben og hardballvåben til brug for deltagere i spillet. Ansøgeren skal have adgang til en godkendt skydebane eller skydeterræn. Ansøgeren skal endvidere have adgang til lokaler, hvor våbnene kan opbevares forsvarligt.

Justitsministeriet, den 15. januar 2013

Morten Bødskov


I § 22 henvises tilvåbencirkulærets Kap 1 § 16, - denne er gengivet herunder:

Personer under 18 år

§ 16. Til personer under 18 år kan der gives tilladelse til skydevåben, jf. dog stk. 2, hvis ansøgeren:

1) er medlem af en skytte- eller jagtforening og er fyldt 16 år eller

2) har erhvervet jagttegn.

Stk. 2. Erhvervelse af skydevåben ved eget køb kan alene tillades efter stk. 1 for så vidt angår luft- og fjedervåben med en kaliber på 4,5 mm og derunder og hardball- og paintballvåben, uanset drivmiddel.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan kun gives til våben, der anvendes i skytte- eller jagtforeningen.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 1 må kun gives, hvis forældremyndighedens indehavere skriftligt giver samtykke dertil og påtager sig at sørge for våbnets opbevaring. Forinden tilladelse gives, skal politiet sikre sig, at forældremyndighedens indehavere har erklæret sig bekendt med de rettigheder og pligter, der er knyttet til en våbentilladelse, og opfylder betingelserne i våbenbekendtgørelsens § 37.

Stk. 5. Tilladelse efter bekendtgørelsen om offentlige forlystelser til teltholdere til afholdelse af skydning ved skydeborde kan indeholde en bestemmelse om, at teltholderen kan overlade luft- og fjedervåben med en kaliber på 4,5 mm og derunder til personer under 18 år, der er under stadigt opsyn.

Varenr: §§§Paintball§§§

Velkommen til Arms Gallery´s web-katalog  - vi leverer dag til dag med GLS - forudbestilte varer kan hentes i eller foran butikken (click-n-collect)  ·  Hold afstand  ·  Kraftig luftpistol (212 m/sek) 1.499,-  ·  GI Sportz Paintball  ·  Nite Core lygter  · Enhåndsbetjente foldeknivsmodeller og masser af klassikere er tilbage  ·  Kraftige luftvåben uden våbentilladelse  ·   Svampeknive  ·  Tools fra 99,-   ·   Tippmann  ·  Knive fra 49,-  ·  Kvalitets air-soft-guns kit fra 999,-  ·  Paintball  ·  Empire Paintball ·  Handsker fra 149,-  ·  Rigtige beskyttelsesmasker fra 299,-  ·  Børnebuegrej  ·   Paintball komplet kit til 2 personer Før 1.998,- Nu kun 1.666,-  ·   Lovlige 4,5 mm luftvåben  ·  Luftpistoler  ·  Luftrifler  ·  Håndjern   ·   Pusterørs sæt fra 179,-   ·   Hardball   ·   Åbent alle hverdage fra 11 - 18 og lørdage fra 11 - 14 (Lukket søn- og helligdage)  ·  Buegrej til private, ryttere, eventfirmaer, jægere og fiskeri  ·  Camouflage net i metermål  · Warrior Assault Systems  ·  Airsoft Specialist  ·  Taktisk udstyr, bælter, tasker, lommer, veste, lygter, specialværktøjer  ·  Kanoner i mange størrelser og typer  ·  1000 knive udstillet i butikken  ·  LaserTag------*, professionelt udstyr til udlånsbrug på baner  ·  BowTag udstyr til skoler, fritidshjem, eventfirmaer, skydebaner   ·   Softair   ·   Lygter   ·   Beskyttelsesmasker og andet sikkerhedsudstyr   ·   Stokke til vandring, spadseretur og kirkebrug   ·   Overskudsvarer   ·   Sværd   ·   Sabler   ·   Udlejning af udstyr til teater, film og foto   ·   Vagtudstyr   ·   Håndjern   ·   Værksted   ·   Våbenolie, fedt og andre plejemidler   ·   Økser   ·   Leatherman Tools   ·   Heckler & Koch Softair   ·   Knive   ·   Colt   ·   Ruger   ·   Walther   ·   Smith & Wesson   ·   Swissarms   ·   JT paintball   ·   NiteCore   ·   Peberspray imod særlig våbentilladelse  ·  Elite Force  ·