Minimum 18 år

Denne vare har 18 års aldersgrænse, i vores butik!

Man skal være fyldt 18 år og kunne bevise dette, for at købe; Luft-våben, (pusterør, haglvåben, soft-air-guns og paintballmarkører, samt tilhørende ammunition), - samt bue og pile.

I forretningen; - medbring altid fotolegitimation (Billed-ID) ingen legitimation = ingen varer.

Fjernsalg; send bestilling vedlagt kopi af legitimation (Billed-ID), - der bekræfter at forsendelsens modtager er fyldt 18 år.

Råd og vejledning.:

Sund fornuft:

Lovhjemmel for varer der er omfattet af våbenloven:

Bekendtgørelse om våben #1248 - våbenloven §18:

Stk. 2. De genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra a-c, må kun overdrages eller overlades til personer, der godtgør at være fyldt 18 år ved personlig forevisning eller indsendelse af original billedlegitimation.

Dette gælder dog ikke, hvis det er åbenbart, at erhververen eller modtageren er fyldt 18 år.

Det er åbenbart at erhververen er fyldt 18 år, når: