Søg
Avanceret søgning
 
31-01-2020 11:47:37

Kreditkort Foldekniv = §2 stk 1 nr 8

Oplysning:

Kreditkortfoldekniven er jvnf Højsteretsdom af 27/1-2020 blevet omfattet af knivlovens §2 stk 1 nr 8 og dermed sidestillet med Kårdestokke og lignende blankvåben.

Kreditkortfoldeknive kræver nu en særlig tilladelse fra politiet.

Visitkortkniv med foldeblad

I dommen står der bl.a:
Den foreliggende kreditkortkniv fremtræder umiddelbart ikke som en kniv, men som en kreditkortlignende genstand. Herefter – og i lyset af det anførte om bestemmelsens forarbejder og formål – finder Højesteret, at kniven må anses for omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8.

Visitkortkniv med foldeblad

Historik:
Vi fik en overgang mange henvendelser om Kreditkortfoldeknive, - disse var f.eks blevet taget af myndighederne ved importkontrol af postpakker.

Forudgående var der byrets- og landsretsdom, - som i modsat retning sagde at denne type kniv IKKE var omfattet af knivlovens §1 stk 2 nr 8 kårdestokke og genstande der optræder som en anden genstand".

Kniven passer noglelunde i størrelse med et normalt kreditkort eller visitkort, den er dog noget tykkere i godset. Knivsbladet er helt synligt fra knivens ene side.

Visitkortkniv med foldeblad

Fakta kort og godt, om lov og nogle knive: 

§ 1. Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige 
steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det 
sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse 
eller har et andet lignende, anerkendelsesværdigt formål.

§ 2. Det kræver tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende (stk 1):

 1. Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,
 2. Knive med tværstillet greb beregnet til stød,
 3. Springknive og springstiletter,
 4. Faldknive og faldstiletter,
 5. Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
 6. Knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering, kan trækkes ved brug af én hånd,
 7. Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og
 8. Kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand. 

$2 stk 1 nr 8 er den § der nu bruges til, at omhandle kreditkortfoldeknive, - er en lovtekst oprindeligt fra Kongeplakat (daværende lov) årgang 1823.

Det væsentlige ved en kårdestok er, at den fremtræder som en harmløs genstand. 

Kården kan ved en pludselig bevægelse trækkes ud af stokken. 
Samme pludselighed som ved en springkniv. (Westside Story) 
Den person, kården bliver trukket mod, bliver overrasket og hermed delvist forhindret i at værge 
for sig eller at tage benene på nakken.

Det afgørende ved forbudet mod at besidde sådanne genstande, er altså det iboende 
overraskelsesmoment ved brug af konstruktionen.
Var forholdet det, at man skulle "åbne" kårdestokken og samle den, for at få et 
angrebsvåben, ville det afgørende, netop overraskelsesmomentet, ikke være tilstede. 

Det er således to betingelser, der må kræves opfyldt for, at et blankvåben er omfattet 
af krav om tilladelse i § 2, stk 1 nr 8:

 1. Blankvåbnet skal fremtræde, som en anden genstand.
 2. Det skal have et iboende overraskelsesmoment ved at kunne aktiveres pludseligt.

Ellers har blankvåbnet ikke samme egenskaber som en kårdestok. Højesteretsdommerne er 27/1-2020 kommet frem til noget andet.

Det eneste ved en visit- eller kreditkortkniv,  der er tilfælles med at fremtræde som en 
anden genstand, er tilnavnet eller benævnelsen. Rent fysisk burde forveksling ikke være mulig.

Visitkortkniv med foldeblad

Kreditkortfoldeknivene er som type en nyskabelse. Konstruktionen består af kunststofskeden der beskytter foldeknivsbladet. På den mest udbredte model, kan knivens faste del bukkes og foldes, så "skeden" bliver til knivsbladets greb.

Rent fysisk er der ingen mulighed for at tage fejl af kniven og et kreditkort, når såvel 
visitkort som kniv er tilstede i fysisk form, og ikke blot som manipuleret billedmateriale. 

 • Det er tydeligt både at se og føle, at det ikke er et kreditkort, men en kniv.
 • Foldekniven er dobbelt så tyk som et kreditkort!
 • Foldekniven har et klart tydeligt knivblad!
 • Foldekniven kan foldes og der er tydelige foldespor og låsetappe i ”håndtaget”.
 • Foldekniven indeholder ingen tryk, der skal få den til at ligne et kreditkort.
 • Foldekniven indeholder ingen magnetstribe eller noget, der skal ligne en magnetstribe.
 • Foldekniven indeholder ingen chip eller noget, der skal ligne en chip.
 • Foldekniven indeholder intet hologram eller noget, der skal ligne et hologram.
 • Foldekniven indeholder ingen VISA/Mastercard/Dankort etc. logoer eller noget, der skal ligne et banklogo!

Kreditkortkniven
Schweizerfoldekniv med forsk værktøjer ved siden af kreditkortfoldekniven.

Sammenlignet med en traditionel lommekniv: (der modsætningsvist er et godt værktøj) :

 • Schweizerfoldekniv    5 mm tyk,  21 mm bred, 75 mm lang = rumfang 7,45 cm3 
 • Kreditkortfoldekniv 2,5 mm tyk,  55 mm bred, 87 mm lang = rumfang 11,96 cm3
 • Kreditkort  std.         0,8 mm tyk,  54 mm bredt, 86 mm langt = rumfang 3,71 cm3

Visitkortkniv med foldeblad

Oplysning:

Kreditkortfoldekniven er jvnf Højsteretsdom af 27/1-2020 blevet omfattet af knivlovens §2 stk 1 nr 8 og dermed sidestillet med Kårdestokke og lignende blankvåben.
- Kreditkortfoldeknive kræver nu en særlig tilladelse fra politiet.

At kreditkortfoldekniven er indkøbt før 27/1-2020 gør den ikke lovlig, uden særtilladelse.

Varenr: Kan ikke købes her

Velkommen til Arms Gallery´s nye web-katalog  ·  vi leverer dag til dag med GLS  ·  forudbestilte varer kan hentes i eller foran butikken (click-n-collect)  ·  Hold afstand  ·  Kraftig luftpistol (212 m/sek) 1.499,-  ·  GI Sportz Paintball  ·  Nite Core lygter  ·  Enhåndsbetjente foldeknivsmodeller og masser af klassikere er tilbage  ·  Kraftige luftvåben uden våbentilladelse  ·  Svampeknive  ·  Tools fra 99,-   ·   Tippmann  ·  Knive fra 49,-  ·  Kvalitets air-soft-guns kit fra 999,-  ·  Paintball  ·  Empire Paintball  ·  Handsker fra 149,-  ·  Rigtige beskyttelsesmasker fra 299,-  ·  Børnebuegrej  ·   Paintball komplet kit til 2 personer Før 1.998,- Nu kun 1.666,-  ·   Lovlige 4,5 mm luftvåben  ·  Luftpistoler  ·  Luftrifler  ·  Håndjern   ·   Pusterørs sæt fra 179,-  ·  Hardball  ·  Åbent alle hverdage fra 11 - 18 og lørdage fra 11 - 14 (Lukket søn- og helligdage)  ·  Buegrej til private, ryttere, eventfirmaer, jægere og fiskeri  ·  Camouflage net i metermål  ·  Warrior Assault Systems  ·  Airsoft Specialist  ·  Taktisk udstyr, bælter, tasker, lommer, veste, lygter, specialværktøjer  ·  Kanoner i mange størrelser og typer  ·  1000 knive udstillet i butikken  ·  LaserTag------*, professionelt udstyr til udlånsbrug på baner  ·  BowTag udstyr til skoler, fritidshjem, eventfirmaer, skydebaner   ·   Softair   ·   Lygter   ·   Beskyttelsesmasker og andet sikkerhedsudstyr   ·   Stokke til vandring, spadseretur og kirkebrug   ·   Overskudsvarer   ·   Sværd   ·   Sabler   ·   Udlejning af udstyr til teater, film og foto  ·  Vagtudstyr   ·   Håndjern   ·   Værksted   ·   Våbenolie, fedt og andre plejemidler   ·   Økser   ·   Leatherman Tools   ·   Heckler & Koch Softair   ·   Knive   ·   Colt   ·   Ruger   ·   Walther   ·   Smith & Wesson   ·   Swissarms   ·   JT paintball   ·   NiteCore   ·   Peberspray imod særlig våbentilladelse  ·  Elite Force  ·